55 xe sang Audi sẵn sàng phục vụ WEF ASEAN 2018

Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 diễn ra tại Hà Nội đã lựa chọn 55 xe Audi gồm 42 xe A6, 2 xe Q5, 4 xe A5 và 4 xe A4 để sử dụng đưa đón các nhân vật quan trọng.

WEF ASEAN năm nay do Việt Nam chủ trì đăng cai sẽ xoay quanh chủ đề ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Các chương trình nghị sự sẽ tập trung vào tầm nhìn mới cho ASEAN về hội nhập khu vực, tìm kiếm các mô hình kinh tế mới và quản trị mới trong kỷ nguyên số, đồng thời tìm kiếm các chương trình điểu khiển và mô hình kinh doanh mới cho các nước ASEAN trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.  
Hội Nghị diễn ra từ ngày 11-13/9 tại Hà Nội, dự kiến với 55 buổi thảo luận về các vấn đề quan tâm đối với chính phủ, các doanh nghiệp và nhân dân các nước ASEAN liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Các đại diện tham dự cũng sẽ thảo luận về cách tiếp cận mới cho các doanh nghiệp để quản trị toàn cầu và khu vực, cũng như phát triển cơ sở hạ tầng thông minh, đào tạo các kỹ năng và đổi mới trong công nghiệp 4.0. Bên cạnh các phiên thảo luận chính cũng sẽ có một diễn đàn mở về khởi nghiệp và đổi mới, một đêm gala về văn hóa Việt Nam và một diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam trong 3 ngày diễn ra WEF ASEAN 2018.
“Audi Hà Nội rất vinh dự đồng hành cùng Việt Nam – quốc gia chủ nhà của WEF ASEAN năm nay – quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và nhấn mạnh sự chủ động hội nhập của quốc gia vào cộng đồng khu vực và quốc tế,” ông Trần Tấn Trung, Tổng Giám đốc, Nhà phân phối chính thức Audi tại Việt Nam, chia sẻ.