AMG A45 vs CLA45 cùng Autozone.vn chinh phục Sài Gòn – Kontum [Full Clip]

Hành trình 700 km với nhiều thử thách diễn ra ngay từ ngày đầu tiên, đặc biệt với sự chia sẻ kinh nghiệm làm sạch kính xe sau hành trình dài của anh Tuấn Kombat – chuyên gia Detailing đến từ Glanz sẽ cung cấp cho mọi người một kinh nghiệm hữu ích.

Những hình ảnh ấn tượng từ hành trình ngày thứ nhất dài đến gần 700 km từ Sài Gòn – Kontum được thể hiện qua đoạn video clip dưới đây:

Mọi người có thể xem tóm tắt hành trình theo trình tự như sau, chỉ cẩn click vào thì sẽ tự động đến đoạn cần xem :