Đánh giá Mobileye630 món đồ chơi “đỉnh của chóp”

Trong thời gian qua, bộ thiết bị Mobileye630 đượcc người dùng đánh giá tốt và mang giá trị nhân văn, giúp lái xe an toàn hơn. Thiết bị này có giá 15 triệu đồng, vẫn còn khá cao so với mặt bằng phụ kiện xe hơi nhưng những gì nó mang lại khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Trong thời gian qua, bộ thiết bị Mobileye630 đượcc người dùng đánh giá tốt và mang giá trị nhân văn, giúp lái xe an toàn hơn. Thiết bị này có giá 15 triệu đồng, vẫn còn khá cao so với mặt bằng phụ kiện xe hơi nhưng những gì nó mang lại khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Bình luận
Loading...