Daihatsu đóng cửa nhà máy

Mới đây, đại diện của Daihatsu - công ty con của Tập đoàn Toyota đã thông báo, doanh nghiệp này sẽ ngừng mọi hoạt…
{ adClientCode: "ca-pub-7657460134627363", name: "properties/365594683/adSenseLinks/5656658302", },