Lộ thiết kế Kia Sorento 2024

Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Kia Sorento hứa hẹn sẽ nhận được những thay đổi đáng chú ý về ngoại hình.